این درخت انجیر وارونه، یکی از جاذبه‌های گردشگری خرابه‌های قصر نرون (امپراتور روم) در ایتالیاست.

رزرو